Quen Somos

CoetitorSantiago

Xunta Directiva


 PRESIDENTE
Juan Carlos Muñiz Abuín

VICEPRESIDENTE
Rafael Domínguez Piñeiro

SECRETARIO
Antonio Martínez Martínez

VICESECRETARIO
José Luis Sanz Acosta

TESOUREIRA (INTERINA)
María Luisa Louro Vizoso

INTERVENTORA
Isabel Costoya Vázquez

VOGAL PRIMEIRO
Manuel Sende Mourullo

VOGAL SEGUNDO
Javier de Miguel Pérez

VOGAL TERCEIRO
Juan Bermo Pérez

VOGAL CUARTA
María Luisa Louro Vizoso

VOGAL QUINTO
Tomás Seoane Vigo

VOGAL SEXTA
Patricia Yáñez Brea

 

 

Xunta Directiva


PRESIDENTE
Juan Carlos Muñiz Abuín
VICEPRESIDENTE
Rafael Domínguez Piñeiro
SECRETARIO
Antonio Martínez Martínez
VICESECRETARIO
José Luis Sanz Acosta
TESOUREIRO
Manuel López López
INTERVENTORA
Isabel Costoya Vázquez
VOGAL PRIMEIRO
Manuel Sende Mourullo
VOGAL SEGUNDO
Javier de Miguel Pérez
VOGAL TERCEIRO
Juan Bermo Pérez
VOGAL CUARTA
María Luisa Louro Vizoso
VOGAL QUINTO
Tomás Seoane Vigo
VOGAL SEXTA
Patricia Yáñez Brea