Quen Somos

CoetitorSantiago

Xunta Directiva


PRESIDENTE
Juan Carlos Muñiz Abuín
VICEPRESIDENTE
Rafael Domínguez Piñeiro
SECRETARIO
José Luis Sanz Acosta
VICESECRETARIO
Manuel Sende Mourullo
TESOUREIRA
Isabel Costoya Vázquez
INTERVENTORA
Mª Luisa Louro Vizoso
VOGAL PRIMEIRO
Javier De Miguel Pérez
VOGAL SEGUNDO
Juan Bermo Pérez
VOGAL TERCEIRO
Tomás Seoane Vigo
VOGAL CUARTA
Patricia Yáñez Brea
VOGAL QUINTO
Rubén Beiroa Mosquera
VOGAL SEXTA
Mª Cristina Meizoso Calvo

Xunta Directiva


 

PRESIDENTE
Juan Carlos Muñiz Abuín
VICEPRESIDENTE
Rafael Domínguez Piñeiro
SECRETARIO
José Luis Sanz Acosta
VICESECRETARIO
Manuel Sende Mourullo
TESOUREIRA
Isabel Costoya Vázquez
INTERVENTORA
Mª Luisa Louro Vizoso
VOGAL PRIMEIRO
Javier De Miguel Pérez
VOGAL SEGUNDO
Juan Bermo Pérez
VOGAL TERCEIRO
Tomás Seoane Vigo
VOGAL CUARTA
Patricia Yáñez Brea
VOGAL QUINTO
Rubén Beiroa Mosquera
VOGAL SEXTA
Mª Cristina Meizoso Calvo