COGITI ACORDA A GRATUIDADE DE TAXAS PARA OBTENCIÓN DA ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC NA ETAPA DE ALARMA NACIONAL. TRÁTASE DUN SELO DE GARANTÍA TUTELADO POLO PROPIO CONSELLO XERAL DE COLEXIOS QUE ACHEGA CERTIFICACIÓN VERIFICADA DA FORMACIÓN E EXPERIENCIA DA VIDA PROFESIONAL. A ACREDITACIÓN DPC PODE FACERSE VALER #ANTE CLIENTES E EMPREGADORES Ou EN TRÁMITES COMO SOLICITUDES DE BOLSAS E SUBVENCIÓNS Ou EN CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESOS DE SELECCIÓN. POLO seu VALOR, COETICOR VE INCREMENTADO CONTINUAMENTE O seu REXISTRO DE ACREDITADOS. A oferta de gratuidade alcanza non só a novas solicitudes senón ás renovacións que se presenten antes do día 30 de abril. Información adicional será facilitada pola dependencia de COETICOR encargada do trámite.

+ INFO: https://i.gal/comunicaciones


Fundación Técnica Industrial

A FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL DECIDIU PERMITIR QUE SE POIDA GOZAR ONLINE E EN ABERTO DA REVISTA CORPORATIVA “TÉCNICA INDUSTRIAL”, COOPERANDO ASI A FACER MÁIS LEVADÍOS ESTES MOMENTOS QUE VIVIMOS COMO CONSECUENCIA DA EMERXENCIA SANITARIA INDUCIDA POLO COVID-19, PODENDO ASÍ ACCEDER A TODOS Os CONTIDOS TÉCNICOS, REPORTAXES, ENTREVISTAS E ARTIGOS QUE CONSTITÚEN Os HABITUAIS ARGUMENTOS DESTA Continue reading


Recomendacións do COGITI aos Enseñeiros Técnicos Industriais para a etapa do Estado de Alarma

RECOMENDACIÓNS DE COGITI Aos ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS PARA A ETAPA DO ESTADO DE ALARMA. O CONSELLO XERAL DA ENXEÑERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL NO QUE SE ACHA INTEGRADO COETICOR, ELABOROU UN DOCUMENTO DE RECOMENDACIÓNS BÁSICAS A TER EN CONTA NO DESEMPEÑO PROFESIONAL DOS ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS. AÍNDA QUE ESTAS INDICACIÓNS DESTÍNANSE A TODAS As ACTIVIDADES, CÉNTRANSE, LOXICAMENTE, Continue reading