BOLETÍN DE NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 05/20

→BOE Axudas á inversión en instalacións de produción de enerxía térmica con fontes de enerxía renovable. Axudas á inversión en instalacións de xeración de enerxía eléctrica con fontes de enerxía renovable. Axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes. →DOG Subvencións –   INEGA  » Subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas Continue reading