BOLETÍN NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 06/20

BOE Normas UNE Información pública dos proxectos de Normas UNE en tramitación Normas europeas ratificadas Normas UNE anuladas DOG Subvencións –   INEGA » Convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable  » Resolución pola que se conceden as subvencións a proxectos de enerxía solar fotovoltaica


BOLETÍN DE NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 05/20

→BOE Axudas á inversión en instalacións de produción de enerxía térmica con fontes de enerxía renovable. Axudas á inversión en instalacións de xeración de enerxía eléctrica con fontes de enerxía renovable. Axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes. →DOG Subvencións –   INEGA  » Subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas Continue reading


Mensaxe Presidente do COGITI

O PRESIDENTE DO COGITI EMITE UNHA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL NA QUE, ALUDINDO ÁS POTENCIALIDADES DOS ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS E A SÚA FUNCIÓN NA SOCIEDADE, PRESENTA O “PLAN INGENIA O FUTURO” QUE REÚNE TODAS AS INICIATIVAS E PROPOSTAS EXPOSTAS POR COGITI TRAS A IRRUPCIÓN DA CRISE PROVOCADA POLO COVID-19. NA súa MENSAXE, O MÁXIMO REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DA Continue reading