Recomendacións do COGITI aos Enseñeiros Técnicos Industriais para a etapa do Estado de Alarma

RECOMENDACIÓNS DE COGITI Aos ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS PARA A ETAPA DO ESTADO DE ALARMA. O CONSELLO XERAL DA ENXEÑERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL NO QUE SE ACHA INTEGRADO COETICOR, ELABOROU UN DOCUMENTO DE RECOMENDACIÓNS BÁSICAS A TER EN CONTA NO DESEMPEÑO PROFESIONAL DOS ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS. AÍNDA QUE ESTAS INDICACIÓNS DESTÍNANSE A TODAS As ACTIVIDADES, CÉNTRANSE, LOXICAMENTE, Continue reading


BOLETÍN NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 03/20

→ BOE      » Normas UNE –Normas europeas ratificadas –Normas UNE anuladas –Normas UNE aprobadas –Información pública dos proxectos de norma UNE en tramitación   → DOGG    » Probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2020     » Subvencións: RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019 pola que Continue reading