Mensaxe Presidente do COGITI

O PRESIDENTE DO COGITI EMITE UNHA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL NA QUE, ALUDINDO ÁS POTENCIALIDADES DOS ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS E A SÚA FUNCIÓN NA SOCIEDADE, PRESENTA O “PLAN INGENIA O FUTURO” QUE REÚNE TODAS AS INICIATIVAS E PROPOSTAS EXPOSTAS POR COGITI TRAS A IRRUPCIÓN DA CRISE PROVOCADA POLO COVID-19. NA súa MENSAXE, O MÁXIMO REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DA Continue reading


O COMITÉ ORGANIZADOR DO “III CONGRESO INTERNACIONAL DE PRL E SEGURIDADE INDUSTRIAL 4.0”, NO CAL SE INTEGROU O CONSELLO GALEGO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS CO ISSGA, APROSAL E OUTRAS ENTIDADES, COMUNICOU QUE XA SE ACHAN ACCESIBLES NA REDE Os RELATORIOS DO MESMO, EN FORMATO STREAMING, QUE FORON IMPARTIDAS POR UN IMPORTANTE ELENCO DE EXPERTOS DO SECTOR QUE PARTICIPARON NO CONGRESO , ENCAMIÑADAS Ao OBXECTIVO COMÚN DE CONCIENCIAR Aos PROFESIONAIS IMPLICADOS ACERCA DA TRANSCENDENCIA E NECESIDADE DE CONTEMPLAR A P. R. L. E A SEGURIDADE, CON FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS INNOVADORAS E EXPERIENCIAS DE EMPRESAS PUNTEIRAS. Polo seu notable interese, COETICOR recomenda a visualización dos Relatorios do III Congreso Internacional de PRL e Seguridade Industrial 4.0 cuxo acceso é totalmente libre e gratuíto.

+INFO: https://i.gal/ponencias-prl