Mensaxe Presidente do COGITI

O PRESIDENTE DO COGITI EMITE UNHA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL NA QUE, ALUDINDO ÁS POTENCIALIDADES DOS ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS E A SÚA FUNCIÓN NA SOCIEDADE, PRESENTA O “PLAN INGENIA O FUTURO” QUE REÚNE TODAS AS INICIATIVAS E PROPOSTAS EXPOSTAS POR COGITI TRAS A IRRUPCIÓN DA CRISE PROVOCADA POLO COVID-19. NA súa MENSAXE, O MÁXIMO REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DA Continue reading


O COMITÉ ORGANIZADOR DO “III CONGRESO INTERNACIONAL DE PRL E SEGURIDADE INDUSTRIAL 4.0”, NO CAL SE INTEGROU O CONSELLO GALEGO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS CO ISSGA, APROSAL E OUTRAS ENTIDADES, COMUNICOU QUE XA SE ACHAN ACCESIBLES NA REDE Os RELATORIOS DO MESMO, EN FORMATO STREAMING, QUE FORON IMPARTIDAS POR UN IMPORTANTE ELENCO DE EXPERTOS DO SECTOR QUE PARTICIPARON NO CONGRESO , ENCAMIÑADAS Ao OBXECTIVO COMÚN DE CONCIENCIAR Aos PROFESIONAIS IMPLICADOS ACERCA DA TRANSCENDENCIA E NECESIDADE DE CONTEMPLAR A P. R. L. E A SEGURIDADE, CON FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS INNOVADORAS E EXPERIENCIAS DE EMPRESAS PUNTEIRAS. Polo seu notable interese, COETICOR recomenda a visualización dos Relatorios do III Congreso Internacional de PRL e Seguridade Industrial 4.0 cuxo acceso é totalmente libre e gratuíto.

+INFO: https://i.gal/ponencias-prl


COGITI ACORDA A GRATUIDADE DE TAXAS PARA OBTENCIÓN DA ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC NA ETAPA DE ALARMA NACIONAL. TRÁTASE DUN SELO DE GARANTÍA TUTELADO POLO PROPIO CONSELLO XERAL DE COLEXIOS QUE ACHEGA CERTIFICACIÓN VERIFICADA DA FORMACIÓN E EXPERIENCIA DA VIDA PROFESIONAL. A ACREDITACIÓN DPC PODE FACERSE VALER #ANTE CLIENTES E EMPREGADORES Ou EN TRÁMITES COMO SOLICITUDES DE BOLSAS E SUBVENCIÓNS Ou EN CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESOS DE SELECCIÓN. POLO seu VALOR, COETICOR VE INCREMENTADO CONTINUAMENTE O seu REXISTRO DE ACREDITADOS. A oferta de gratuidade alcanza non só a novas solicitudes senón ás renovacións que se presenten antes do día 30 de abril. Información adicional será facilitada pola dependencia de COETICOR encargada do trámite.

+ INFO: https://i.gal/comunicaciones


Fundación Técnica Industrial

A FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL DECIDIU PERMITIR QUE SE POIDA GOZAR ONLINE E EN ABERTO DA REVISTA CORPORATIVA “TÉCNICA INDUSTRIAL”, COOPERANDO ASI A FACER MÁIS LEVADÍOS ESTES MOMENTOS QUE VIVIMOS COMO CONSECUENCIA DA EMERXENCIA SANITARIA INDUCIDA POLO COVID-19, PODENDO ASÍ ACCEDER A TODOS Os CONTIDOS TÉCNICOS, REPORTAXES, ENTREVISTAS E ARTIGOS QUE CONSTITÚEN Os HABITUAIS ARGUMENTOS DESTA Continue reading