Boletín de normativa e lexislación Nº 01/21

Estimado/a colexiado/a:  por se fora do seu interese, informámoslle das novas que no tocante á normativa, lexislación e outros asuntos se veñen publicando recentemente nos BOE, DOG, e BOP BOE Normas UNE  Normas europeas ratificadas ­ Normas UNE anuladas ­ Normas UNE aprobadas ­ Información pública los proyectos de norma UNE en tramitación DOG Oferta Continue reading


BOLETÍN DE NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 07/20

Boletín nº7 /20 BOE Normas UNE  Normas europeas ratificadas ­ Normas UNE anuladas ­ Normas UNE aprobadas ­ Información pública los proyectos de norma UNE en tramitación DOG Subvencións –   INEGA » Axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes » Convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas


Recomendacións do COGITI aos Enseñeiros Técnicos Industriais para a etapa do Estado de Alarma

RECOMENDACIÓNS DE COGITI Aos ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS PARA A ETAPA DO ESTADO DE ALARMA. O CONSELLO XERAL DA ENXEÑERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL NO QUE SE ACHA INTEGRADO COETICOR, ELABOROU UN DOCUMENTO DE RECOMENDACIÓNS BÁSICAS A TER EN CONTA NO DESEMPEÑO PROFESIONAL DOS ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS. AÍNDA QUE ESTAS INDICACIÓNS DESTÍNANSE A TODAS As ACTIVIDADES, CÉNTRANSE, LOXICAMENTE, Continue reading