BOLETÍN DE NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº1

BOE Homologación remolques e máquinas remolcadas Peaxes enerxía eléctrica Proceso selectivo para ingreso no Corpo de Enxeñeiros Técnicos do SOIVRE Avaliación de ruído ambiental Normas UNE: Asociación Española de Normalización Normas europeas e internacionais Normas europeas ratificadas Normas UNE anuladas Normas UNE aprobadas DOG Subvencións Viveiros industriais INEGA Subvencións Auditorías enerxéticas Proxectos de biomasa B.O.P. Continue reading