BOLETÍN DE NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 03/21

BOE Procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios Contaminación acústica Normas UNE * Normas europeas ratificadas­ *Normas UNE anuladas ­*Normas UNE aprobadas­ *Información pública los proyectos de norma UNE en tramitación DOG Subvencións –   INEGA » Ampliación do prazo para a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas »Convocatoria do procedemento Continue reading


Boletín de normativa e lexislación Nº 02/21

Normas UNE *Normas europeas ratificadas *Normas UNE anuladas *Normas UNE aprobadas *Información pública los proyectos de norma UNE en tramitación DOG Convócanse probas selectivas para cubrir unha praza de enxeñeiro/a técnico/a industrial vacante no cadro de persoal laboral Convócanse probas selectivas para cubrir unha praza da categoría de técnico/a en instalacións, perfil electricidade Subvencións –   Continue reading


BOLETÍN NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 06/20

BOE Normas UNE Información pública dos proxectos de Normas UNE en tramitación Normas europeas ratificadas Normas UNE anuladas DOG Subvencións –   INEGA » Convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable  » Resolución pola que se conceden as subvencións a proxectos de enerxía solar fotovoltaica