BOLETÍN DE NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 05/21

DOG → RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidades de enxeñaría técnica agrícola, enxeñaría técnica forestal e enxeñaría Continue reading


BOLETÍN DE NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 03/21

BOE Procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios Contaminación acústica Normas UNE * Normas europeas ratificadas­ *Normas UNE anuladas ­*Normas UNE aprobadas­ *Información pública los proyectos de norma UNE en tramitación DOG Subvencións –   INEGA » Ampliación do prazo para a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas »Convocatoria do procedemento Continue reading