BOLETÍN DE NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 05/20

→BOE Axudas á inversión en instalacións de produción de enerxía térmica con fontes de enerxía renovable. Axudas á inversión en instalacións de xeración de enerxía eléctrica con fontes de enerxía renovable. Axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes. →DOG Subvencións –   INEGA  » Subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas Continue reading


BOLETÍN NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 03/20

→ BOE      » Normas UNE –Normas europeas ratificadas –Normas UNE anuladas –Normas UNE aprobadas –Información pública dos proxectos de norma UNE en tramitación   → DOGG    » Probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2020     » Subvencións: RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019 pola que Continue reading