FORMULARIO DE INSCRICIÓN

INSCRICIÓN CURSO “DESEÑO, MANTEMENTO E XESTIÓN DE INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECEMENTOS INDUSTRIAIS" Nome* Correo electrónico* Teléfono* A inscrición estará completada unha vez realizado o pago por transferencia. ABONO A FAVOR DE: COETICOR Santiago Cuenta de abono: ES36-2080-0300-8530-4009-0723 Situación* COLEXIADOSCOLEXIADOS DESEMPREGADOSPRECOLEXIADOSCOLABORADORES OU CONVENIOOUTROS COLECTIVOS He leído y acepto los TERMINOS DE USO