COGITI ACORDA A GRATUIDADE DE TAXAS PARA OBTENCIÓN DA ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC NA ETAPA DE ALARMA NACIONAL. TRÁTASE DUN SELO DE GARANTÍA TUTELADO POLO PROPIO CONSELLO XERAL DE COLEXIOS QUE ACHEGA CERTIFICACIÓN VERIFICADA DA FORMACIÓN E EXPERIENCIA DA VIDA PROFESIONAL. A ACREDITACIÓN DPC PODE FACERSE VALER #ANTE CLIENTES E EMPREGADORES Ou EN TRÁMITES COMO SOLICITUDES DE BOLSAS E SUBVENCIÓNS Ou EN CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESOS DE SELECCIÓN. POLO seu VALOR, COETICOR VE INCREMENTADO CONTINUAMENTE O seu REXISTRO DE ACREDITADOS. A oferta de gratuidade alcanza non só a novas solicitudes senón ás renovacións que se presenten antes do día 30 de abril. Información adicional será facilitada pola dependencia de COETICOR encargada do trámite.

+ INFO: https://i.gal/comunicaciones