Boletín de normativa e lexislación Nº 02/21

Normas UNE *Normas europeas ratificadas *Normas UNE anuladas *Normas UNE aprobadas *Información pública los proyectos de norma UNE en tramitación DOG Convócanse probas selectivas para cubrir unha praza de enxeñeiro/a técnico/a industrial vacante no cadro de persoal laboral Convócanse probas selectivas para cubrir unha praza da categoría de técnico/a en instalacións, perfil electricidade Subvencións –   Continue reading