BOLETÍN DE NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 04/20

→BOE

» Resolución de 21 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, relativa a los requisitos técnicos exigibles parala homologación de vehículos todoterreno (ATV) y «side by side » (SbS) no incluidos en el campo de aplicación de los Reglamentos (UE) 167/2013 y 168/2013

» CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN CON MODIFICACIÓNS CONFORME AO RD 732/2019 DE 20 DE DECEMBRO

→DOG

  • Subvencións

» Axudas da 2ª edición do programa Industrias do Futuro 4.0 (3ª convocatoria), orientado a proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación centrados en tecnoloxías industriais innovadoras dentro da iniciativa Industrias 4.0, captación de investimentos,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

» Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual

  • INEGA

» Apróbanse os modelos de comunicación para a inscrición dos certificados de eficiencia enerxética dos edificios no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia, para aprobar o modelo de presentación de documentos relativos á dedución fiscal por obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou vivendas unifamiliares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.