Recomendacións do COGITI aos Enseñeiros Técnicos Industriais para a etapa do Estado de Alarma

RECOMENDACIÓNS DE COGITI Aos ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS PARA A ETAPA DO ESTADO DE ALARMA. O CONSELLO XERAL DA ENXEÑERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL NO QUE SE ACHA INTEGRADO COETICOR, ELABOROU UN DOCUMENTO DE RECOMENDACIÓNS BÁSICAS A TER EN CONTA NO DESEMPEÑO PROFESIONAL DOS ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS. AÍNDA QUE ESTAS INDICACIÓNS DESTÍNANSE A TODAS As ACTIVIDADES, CÉNTRANSE, LOXICAMENTE, NA FUNCIÓN DE COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE EN OBRAS DE CONSTRUCIÓN E NA DE DIRECTOR DE OBRASAs funcións de Coordinador de Seguridade e Saúde en Obras de Construción e de Director de Obras en fase de execución son das que manteñen a súa actividade, polo menos nesta fase inicial do estado de alarma nacional.

+INFO: https://i.gal/recomendaciones-itis

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *