BOLETÍN NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 01/20

→BOE

» RD 732/2019, de 20 de decembro, polo que se modifica o Código Técnico da Edificación, aprobado polo RD 314/2006, de 17 de marzo

» CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN CON MODIFICACIÓNS CONFORME AO RD 732/2019 DE 20 DE DECEMBRO

→DOG

  • Subvencións

»  Axudas da 2ª edición do programa Industrias do Futuro 4.0 (3ª convocatoria), orientado a proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación centrados en tecnoloxías industriais innovadoras dentro da iniciativa Industrias 4.0, captación de investimentos,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

» Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual

  • INEGA

» Apróbanse os modelos de comunicación para a inscrición dos certificados de eficiencia enerxética dos edificios no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia, para aprobar o modelo de presentación de documentos relativos á dedución fiscal por obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou vivendas unifamiliares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *