BOLETÍN NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 01/20

→BOE

» RD 732/2019, de 20 de decembro, polo que se modifica o Código Técnico da Edificación, aprobado polo RD 314/2006, de 17 de marzo

» CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN CON MODIFICACIÓNS CONFORME AO RD 732/2019 DE 20 DE DECEMBRO

→DOG

  • Subvencións

»  Axudas da 2ª edición do programa Industrias do Futuro 4.0 (3ª convocatoria), orientado a proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación centrados en tecnoloxías industriais innovadoras dentro da iniciativa Industrias 4.0, captación de investimentos,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

» Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual

  • INEGA

» Apróbanse os modelos de comunicación para a inscrición dos certificados de eficiencia enerxética dos edificios no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia, para aprobar o modelo de presentación de documentos relativos á dedución fiscal por obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou vivendas unifamiliares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.