BOLETÍN NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 03/20

→ BOE

     » Normas UNE

Normas europeas ratificadas

Normas UNE anuladas

Normas UNE aprobadas

Información pública dos proxectos de norma UNE en tramitación

 

DOGG

   » Probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2020

    » Subvencións:

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019 pola que se procede á convocatoria pública para a anualidade 2020 das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual (código de procedemento VI406B)

    » INEGA

RESOLUCIÓN de 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia no competitiva, relativas ao Plan de transición a unha mobilidade eficiente, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e procédese á convocatoria para a anualidade 2020 (códigos de procedemento IN421T y IN421U)

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares, para o ano 2020 (código de procedemento IN421O)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *