💸 Dedución das cotas colexiais da declaración da renda.